QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN

 Tiêu đềTác giảLoạiNgày sửa đổiKích thước 
LỊCH TRỰC 2018Quản trị 30/11/2018708,00 KBTải về
BAO CAO TUAN NAM 2018Quản trị 30/11/201816,92 KBTải về
BAO CAO KIEM TRA NAM 2018Quản trị 30/11/2018176,50 KBTải về
BAO CAO BO TIEU CHI nam 2018Quản trị 30/11/2018376,56 KBTải về
BAO CAO BO TIEU CHI 6 THANG DAU NAMQuản trị 30/11/201868,68 KBTải về
BAO CAO 9 THANG 2018Quản trị 30/11/2018236,50 KBTải về
BAO CAO 6 THANG 2018Quản trị 30/11/2018172,00 KBTải về
BAO CAO 03 THANG 2018Quản trị 30/11/2018109,00 KBTải về
BANG THU VIEN PHI 2018Quản trị 30/11/201878,00 KBTải về
Báo cáo quí III 2016Quản trịBCQ30/11/201812,36 KBTải về
Báo cáo quí II 2016Quản trịBCQ08/11/201612,36 KBTải về
Báo cáo quí I 2016Quản trịBCQ08/11/201612,36 KBTải về
Báo cáo 9 tháng 2016Quản trịBCT08/11/201612,36 KBTải về
Báo cáo 6 tháng 2016Quản trịBCT08/11/201612,36 KBTải về
Báo cáo 3 tháng 2016Quản trịBCT08/11/2016110,50 KBTải về
Đánh giá tháng 08/2016Quản trịĐGT08/11/2016214,50 KBTải về
Đánh giá tháng 07/2016Quản trịĐGT08/11/201612,36 KBTải về
Đánh giá tháng 06/2016Quản trịĐGT08/11/2016Chưa biếtTải về
Đánh giá tháng 05/2016Quản trịĐGT08/11/2016199,00 KBTải về
Đánh giá tháng 04/2016Quản trịĐGT30/11/201812,36 KBTải về
Đánh giá tháng 09/2016Quản trịĐGT08/11/2016Chưa biếtTải về
Đánh giá tháng 03/2016Quản trịĐGT30/11/2018188,50 KBTải về
Đánh giá tháng 02/2016Quản trịĐGT08/11/2016Chưa biếtTải về

tin nổi bật


Đơn vị trực thuộc

Giải Nobel Y học