Thông báoChất lượng bệnh viện là mục tiêu, động lực của đội ngũ cán bộ y tế hướng đến đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh cho nhân dân. Bệnh viện muốn đạt được chất lượng tốt cần nhiều rất nhiều yếu tố về cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ và năng lực thực hiện kỹ thuật chuyên môn…; bên cạnh đó việc quảng bá, đề cao phương châm thực hiện hay cam kết của bệnh viện đối với người bệnh hiện nay không còn xa lạ, rất cần thiết để củng cố, nâng mục tiêu phấn đấu của bệnh viện nhằm đáp ứng sự hài lòng của người bệnh.
tin nổi bật


Đơn vị trực thuộc

Giải Nobel Y học