Hội nghị - Hội thảo

Ảnh: Vĩnh ThịnhThực hiện chỉ đạo của Liên đoàn lao động tỉnh Sóc Trăng về việc kéo dài nhiệm kỳ của công đoàn cơ sở, ngày 24/7/2015, được sự chấp thuận của Đảng ủy, Ban giám đốc, Công Đoàn cơ sở Bệnh viện Đa khoa tiến hành tổ chức Hội nghị kéo dài nhiệm kỳ công đoàn cơ sở , nhiệm kỳ 2012-2017

Thực hiện nghị định số: 04/2015/NĐ-CP, ngày 9 tháng 1 năm 2015 về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập của Chính phủ.
tin nổi bật


Đơn vị trực thuộc

Giải Nobel Y học