Thông tin đấu thầu

Thông báo Về việc xin báo giá thuốc để đấu thầu sử dụng tại Trung tâm Y tế huyện Thạnh Trị năm 2024
[ Cập nhật vào ngày (03/05/2024) ]

TTYT huyện Thạnh Trị

  In bài viếttin nổi bật


Đơn vị trực thuộc

Giải Nobel Y học