PHÒNG ĐIỀU DƯỠNG

1. Lịch sử hình thành và phát triển:

Năm 2006 Bệnh viện đa khoa huyện Thạnh trị được tách ra từ Trung tâm y tế huyện, Hoạt động điều dưỡng được lồng ghép chung với phòng Kế hoạch nghiệp vụ với tên gọi PHÒNG KẾ HOẠCH NGHIỆP VỤ - ĐIỀU DƯỠNG. 

Đến năm 2011 Bộ Y tế có Thông tư 07/2011/TT-BYT, ngày 26/01/2011 “Hướng dẫn công tác điều dưỡng về chăm sóc người bệnh trong bệnh viện”.

  Thực hiện Quyết định số 66/QĐ-BVH, ngày 26/10/2011 của Giám đốc BVĐK huyện Thạnh trị về việc thành lập Phòng điều dưỡng. Bắt đầu từ ngày 01/11/2011 Phòng Điều dưỡng chính thức đi vào hoạt động cho đến nay.

2. Về nhân lực:

Từ ngày đi vào hoạt động đến nay Phòng Điều dưỡng có 02 nhân lực chính thức:

Trưởng phòng: CNĐD. Hứa Kim Trang.

Nhân viên: ĐD. Nguyễn Thị Hinh.

(Ảnh đang cập nhật)

Phối hợp hoạt động Điều dưỡng của Bệnh viện còn có 04 Điều dưỡng trưởng khoa như:

ĐDT  Khoa Khám - CC, HSTC và CĐ: CNĐD. Trần Thị Ngọc Ái.

ĐDT  Khoa Nội - Nhi - Nhiễm - YHCT: ĐD. Lê Thị Mộng Kiều.

ĐDT  Khoa Ngoại - Sản: ĐD. Trần Thị Kim Anh.

ĐDT  Khoa Cận lâm sàng - CNK: KTV. Nguyễn Hoàng Thơi.

3. Chức năng, nhiệm vụ:

Chịu trách nhiệm trước Giám đốc về việc tổ chức, điều hành và giám sát công tác chăm sóc người bệnh của bệnh viện:

        Lập kế hoạch công tác điều dưỡng trong toàn viện.

        Tổ chức công tác chăm sóc người bệnh theo hướng dẫn trong Thông tư 07/2011/TT-BYT, ngày 26/01/2011 của Bộ Y tế.

        Xây dựng các quy định, quy trình kỹ thuật chăm sóc người bệnh phù hợp với đặc điểm của Bệnh viện.

Kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế bệnh viện, công tác chăm sóc người bệnh của Điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên.

        Phối hợp với các khoa, phòng lập dự trù dụng cụ vật tư tiêu hao cho công tác chăm sóc và phục vụ người bệnh. Giám sát chất lượng dụng cụ, vật tư y tế tiêu hao và việc sử dụng bảo quản theo quy định.

        Phối hợp với phòng Tổ chức cán bộ xây dựng kế hoạch tuyển dụng, bố trí và điều động điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên và hộ lý.

        Phối hợp với khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn thực hiện kiểm tra công tác vệ sinh, kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện.

        Đào tạo chuyên môn cho điều dưỡng - hộ sinh - kỹ thuật viên bệnh viện. Tham gia kiểm tra tay nghề điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên, hộ lý trước khi tuyển dụng và tham gia tổ chức, hướng dẫn thực hành cho học viên các trường thực tập tại bệnh viện.

      Nghiên cứu khoa học Điều dưỡng.

      Tham gia các hoạt động xã hội.

3. Thành tích đạt được:

Giấy khen của Sở Y tế tặng Phòng Điều dưỡng “Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao” các năm: 2012; 2013; 2014.

4. Hướng phát triển:

Phát huy chức năng độc lập và phối hợp của điều dưỡng.

Xây dựng đội ngũ điều dưỡng bệnh viện vừa hồng vừa chuyên.

Phát triển công nghệ thông tin trong công tác điều dưỡng.

Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học về lĩnh vực điều dưỡng.

“Niềm nở, tận tình, chu đáo”
 là mục tiêu hướng tới của công tác điều dưỡng bệnh viện ./.


tin nổi bật


Đơn vị trực thuộc

Giải Nobel Y học