PHÒNG KẾ HOẠCH NGHIỆP VỤ

I. Lãnh đạo: BSCK1. Đặng Văn Bằng

II. Nhân lực:

Hiện có 05 viên chức

Lãnh đạo gồm 01 Trưởng phòng và 01 Phó Trưởng phòng

Trình độ:

Bác sĩ CKI: 01

Điều dưỡng trung học: 03

Công nghệ thông tin: 01

III. Cơ cấu tổ chức:

1.Thống kê kế hoạch.

2. Quản lý khám chữa bệnh.

3. Đào tạo.

IV. Chức năng, nhiệm vụ:

1. Chức năng:

Phòng kế hoạch nghiệp vụ là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về:

Kế hoạch hoạt động của các khoa phòng.

Đôn đốc việc thực hiện quy chế bệnh viện. 

Tổ chức chỉ đạo công tác nghiệp vụ chuyên môn bệnh viện.

2. Nhiệm vụ:

Căn cứ vào nhiệm vụ của Bệnh viện, hướng dẫn các khoa/phòng lập Kế hoạch thực hiện các mặt hoạt động của Bệnh viện.

Tổ chức, theo dõi, đôn đốc, đánh giá hiệu quả việc thực hiện Kế hoạch, quy chế Bệnh viện để báo cáo Giám đốc xem xét, chỉ đạo.

Tổ chức đào tạo liên tục cho các thành viên trong Bệnh viện và tuyến dưới. Phối hợp với các trường để tổ chức thực hành cho học viên.

Tổng kết đánh giá công tác chuyên môn, triển khai công tác nghiên cứu khoa học trong toàn Bệnh viện.

Tổ chức việc điều hòa phối hợp công tác giữa các khoa/phòng trong Bệnh viện, giữa Bệnh viện với các cơ quan có liên quan nhằm nâng cao hiệu quả công tác khám bệnh chữa bệnh của Bệnh viện.

Phối hợp với các khoa/ phòng để chỉ đạo và hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật cho tuyến dưới.

Tổ chức thực hiện công tác hợp tác quốc tế theo Kế hoạch của Bệnh viện và quy định của Nhà nước.

Đảm bảo việc lưu trữ, thông kê, khai thác hồ sơ bệnh án theo quy định.

Tổ chức công tác thường trực toàn Bệnh viện.

Xây dựng quy hoạch phát triển chuyên môn kỹ thuật của Bệnh viện để trình Giám đốc xét duyệt và báo cáo cấp trên.

Định kì sơ kết, tổng kết công tác điều trị, báo cáo Giám đốc và cơ quan cấp trên.

Chuẩn bị các phương án phòng chống thiên tai, thảm họa và các trường hợp bất thường khác để trình Giám đốc và tổ chức thực hiện.

V. Kết quả đạt được:

1. Thống kê kế hoạch - lưu trữ hồ sơ bệnh án:

Thống kê các hoạt động chuyên môn của bệnh viện.

Thu thập các số liệu về hoạt động chuyên môn của các Khoa/Phòng trực thuộc Bệnh viện.

Nhập các dữ liệu vào máy tính.

Xử lý thông tin, in các thống kê báo cáo định kỳ và đột xuất hàng ngày, tuần, tháng, quí, năm cho Ban Giám Đốc và các ban phòng ngành cấp huyện, Sở Y tế.

Phối hợp với Phòng điều dưỡng hướng dẫn nhắc nhỡ công tác hành chính như: Báo cáo, làm hồ sơ bệnh án…

* Lập kế hoạch:

Giúp Giám đốc làm báo cáo tổng kết 6 tháng, tổng kết năm hoạt động của bệnh viện theo chỉ tiêu của Sở Y tế và thực hiện theo Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng Bệnh viện.

Quản lý Kho Hồ sơ bệnh án Nội trú, Ngoại trú:

Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ bệnh án Nội trú, Ngoại trú.

Quản lý, sắp xếp, lưu trữ hồ sơ bệnh án Nội trú.

Trích sao bệnh án cho những cá nhân và đơn vị có nhu cầu (các đơn vị bảo hiểm, công an, thanh tra, cá nhân).

Tiếp nhận khách hàng, chuẩn bị hồ sơ, hướng dẫn khám sức khỏe, quản lý và trả hồ sơ cho khách hàng.

* Một số công tác khác:

Giúp việc cho Hội đồng thuốc và điều trị, Hội đồng Chống nhiễm khuẩn, Hội đồng quản lý chất lượng Bệnh viện.

Quản lý việc in ấn các mẫu biểu, sổ sách liên quan đến hoạt động chuyên môn của các khoa/phòng Bệnh viện.

2. Quản lý Khám chữa bệnh:

Giúp ban Giám Đốc kiểm tra và đôn đốc thực hiện tất cả mọi công tác liên quan tới vấn đề khám chữa bệnh trong  bệnh viện.

Việc chẩn đoán, điều trị, hội chẩn, chuyển viện, ra viện trong bệnh phòng.

Các quy chế chuyên môn: Quy chế hồ sơ bệnh án, quy chế thường trực, quy chế cấp cứu, quy chế xử lý bệnh nhân tử vong.

Quản lý bệnh nhân nhập viện (nội trú).

Xác nhận chế độ BHYT và quản lý bệnh nhân nội trú có BHYT

Tham gia công tác phòng chống dịch trong bệnh viện:

Cùng với các phòng chức năng khác giúp ban Giám Đốc thực hiện mọi chế độ kiểm tra theo hướng dẫn của Bộ Y tế: 6 tháng đầu năm, 6 tháng cuối năm, kiểm tra chéo giữa các bệnh viện trong toàn quốc.

Giúp ban Giám đốc theo dõi và giải quyết các đơn thư khiếu kiện, thắc mắc của bệnh nhân, gia đình bệnh nhân.

Giúp ban Giám đốc trong việc tiếp các cơ quan pháp luật để: Cấp giấy chứng thương và giấy báo tử cho bệnh nhân.

Lên lịch trực hàng ngày của trực lãnh đạo, của bác sĩ trong toàn bệnh viện.

* Một số công tác khác.

Phối hợp với các khoa/phòng trực thuộc Bệnh viện hướng dẫn thực tập lâm sàng cho học viên Trường trung cấp Y tế Sóc Trăng: Lớp Y, Dược…

Tham gia các hoạt động xây dựng Quản lý chất lượng Bệnh viện.

Tham gia các phong trào thi đua của Bệnh viện.

Tham gia và triển khai các quy trình  của  các khoa/phòng.

 

tin nổi bật


Đơn vị trực thuộc

Giải Nobel Y học