Qui trình

Qui trình xác định đúng người bệnh qua vòng đeo tay
[ Cập nhật vào ngày (21/11/2015) ]

Mã tài liệu: QTTTC/XĐNB- 1 Số phiên bản: 01

BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN THẠNH TRỊ

  In bài viếttin nổi bật


Đơn vị trực thuộc

Giải Nobel Y học