Thông tin đấu thầu

Thuê tư vấn đấu thầu thuốc cho Trung tâm Y tế huyện Thạnh Trị năm 2023
[ Cập nhật vào ngày (23/06/2023) ]

Về việc Thuê tư vấn đấu thầu thuốc cho Trung tâm Y tế huyện Thạnh Trị năm 2023


 

Căn cứ Quyết định số 1510/QĐ-UBND, ngày 22/6/2023 của Chủ tịch UBND
tỉnh Sóc Trăng về việc phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp
thuốc năm 2023 của 17 cơ sở y tế công lập tỉnh Sóc Trăng;
Trung tâm Y tế huyện Thạnh Trị tỉnh Sóc Trăng xin thông báo đến Quý công ty
tư vấn đấu thầu thuốc có đủ năng lực kinh nghiệm tham gia báo giá.Trung tâm y tế Thạnh Trị Theo Trung tâm y tế Thạnh Trị

  In bài viếttin nổi bật


Đơn vị trực thuộc

Giải Nobel Y học